Back

Line: T 16 (Jan 25, 2020)

Post: 01T/Katowice Św. Jana

Stop Time Real time
Koszutka Słoneczna Pętla 18:06  
Koszutka Słoneczna 18:07  
Koszutka Misjonarzy Oblatów 18:08  
Katowice Rondo 18:10  
Katowice Rynek 18:12  
Katowice Św. Jana 18:13  
Katowice Plac Miarki 18:15  
Katowice Jordana 18:17  
Katowice Stadion AWF 18:19  
Katowice Kościuszki Szpital 18:20  
Brynów Zgrzebnioka 18:22  
Brynów Gawronów 18:23  
Brynów Drozdów 18:24  
Brynów Słowików 18:26  
Brynów Huberta 18:31  
Brynów Słowików 18:32  
Brynów Drozdów 18:33  
Brynów Gawronów 18:34  
Brynów Zgrzebnioka 18:35  
Katowice Kościuszki Szpital 18:37  
Katowice Stadion AWF 18:38  
Katowice Jordana 18:40  
Katowice Plac Miarki 18:41  
Katowice Św. Jana 18:44  
Katowice Rynek 18:45  
Katowice Rondo 18:47  
Koszutka Misjonarzy Oblatów 18:49  
Koszutka Słoneczna 18:50  
Koszutka Słoneczna Pętla 18:51  

 

© 2013, MUSAT JSC