Back

Line: T 16 (Aug 7, 2020)

Post: 01T/Katowice Rynek

Stop Time Real time
Koszutka Słoneczna Pętla 04:34  
Koszutka Słoneczna 04:35  
Koszutka Misjonarzy Oblatów 04:37  
Katowice Rondo 04:39  
Katowice Rynek 04:41  
Katowice Św. Jana 04:42  
Katowice Plac Miarki 04:44  
Katowice Jordana 04:46  
Katowice Stadion AWF 04:47  
Katowice Kościuszki Szpital 04:48  
Brynów Zgrzebnioka 04:50  
Brynów Gawronów 04:51  
Brynów Drozdów 04:52  
Brynów Słowików 04:53  
Brynów Huberta 04:54  

 

© 2013, MUSAT JSC