Back

Line: T 16 (Jan 24, 2021)

Post: 01T/Katowice Rynek

Stop Time Real time
Koszutka Słoneczna Pętla 12:27  
Koszutka Słoneczna 12:28  
Koszutka Misjonarzy Oblatów 12:30  
Katowice Rondo 12:32  
Katowice Rynek 12:34  
Katowice Św. Jana 12:35  
Katowice Plac Miarki 12:37  
Katowice Jordana 12:39  
Katowice Stadion AWF 12:41  
Katowice Kościuszki Szpital 12:42  
Brynów Zgrzebnioka 12:44  
Brynów Gawronów 12:45  
Brynów Drozdów 12:46  
Brynów Słowików 12:48  
Brynów Huberta 12:49  

 

© 2013, MUSAT JSC