Back

Home

MAPA

Za pomocą mapy pasażerowie mogą uzyskać bieżącą informację dotyczącą odjazdów komunikacji miejskiej. Możliwe jest także sprawdzenie położenia autobusów na danej linii.

Powrót do strony domowej

OBIEKTY NA MAPIE

Na mapie można zobaczyć następujące obiekty:

  • Pojazdy, oznaczone ikoną Pojazd; pojazdy jadące punktualnie oznaczone są kolorem zielonym, wyprzedzające rozkład – czerwonym, opóźnione – żółtym (niewielkie opóźnienie) i niebieskim (duże opóźnienie);
  • Przebiegi linii, oznaczone brązową linią;
  • Przystanki, oznaczone ikonami Przystanek - mała ikona (przy małym zbliżeniu) i Przystanek - duża ikona (przy dużym zbliżeniu);
  • Przystanki z tablicami informacji pasażerskiej, oznaczone ikonami Przystanek z tablicą - mała ikona(przy małym zbliżeniu) i Przystanek z tablicą - duża ikona(przy dużym zbliżeniu).

Należy pamiętać, że ikony mogą się zmieniać w zależności od powiększenia mapy.

Powrót do góry

POSŁUGIWANIE SIĘ MAPĄ

INFORMACJE OGÓLNE

Mapa

Mapa obsługiwana jest za pomocą myszki. Z lewej strony mapy znajdują się przyciski pozwalające na zbliżanie i oddalanie mapy. Mapę można przesuwać kursorem myszy klikając i przeciągając mapę. Zmianę skali można również uzyskać za pomocą rolki myszki.

W lewym dolnym rogu znajduje się przycisk Warstwy pozwalający na włączenie/wyłączenie poszczególnych informacji na mapie:

Warstwy

Jeśli kursor myszy zostanie ustawiony nad obiektem (np. nad przystankiem), to zmieni swój kształt na tzw. „łapkę”. Taki obiekt można kliknąć. Jeśli obiektu nie można kliknąć na danej skali, to należy przybliżyć mapę w miejscu pokazywania obiektu i wtedy kliknąć. Po kliknięciu zostaną wyświetlone dodatkowe szczegóły.

Powrót do góry

WYSZUKIWANIE

Za pomocą przycisku Wyszukaj można otworzyć okno wyszukiwania. Możliwe jest wyszukiwanie według nazw przystanków, numerów linii oraz nazw ulic. Portal wyświetla pasujące rekordy w miarę wpisywania zapytania. Kliknięcie na dany rekord powoduje wycentrowanie mapy w miejscu położenia wskazanego obiektu.

Wyszukiwanie

Ze względu na to, że w ramach jednego przystanku może znajdować się wiele stanowisk (słupków), system oznacza pinezkami wszystkie słupki znajdujące się w obrębie danego przystanku.

Znalezione słupki

Powrót do góry

SPRAWDZANIE ODJAZDÓW Z PRZYSTANKU

Aby wyświetlić aktualne odjazdy z danego przystanku należy znaleźć przystanek i kliknąć go. System wyświetli okienko z informacjami o odjazdach:

Okno z odjazdami

Okno zawiera linie wraz z kierunkami oraz odjazdy dwóch najbliższych kursów.

Portal pokazuje odjazdy kursów zatrzymujących się dokładnie na wskazanym stanowisku (słupku). Kursy danej linii odbywające się w przeciwnym kierunku nie są w tym przypadku pokazywane.

Przyciskami < i > można przełączać się pomiędzy innymi słupkami (stanowiskami) na danym przystanku.

Odjazdy prezentowane są na dwa sposoby:

  • Tryb rozkładowy – odjazd pokazywany w formie godziny, np. 11:16 – stosowany jest w sytuacji, gdy nie ma informacji o położeniu pojazdu realizującego kurs; godzina odjazdu pochodzi z rozkładu jazdy na dany dzień;
  • Tryb dynamiczny – odjazd pokazywany w formie minut, np. 1 minuta – stosowany jest w sytuacji, gdy znana jest informacja o aktualnym położeniu pojazdu.
Powrót do góry

SPRAWDZANIE ROZKŁADU JAZDY DLA LINII

Aby sprawdzić rozkład jazdy linii na cały dzień, należy w oknie szczegółów przystanku kliknąć przycisk Rozkład jazdy.

Powrót do góry

WYŚWIETLANIE PRZEBIEGU LINII

Aby wyświetlić trasę linii, należy w oknie szczegółów przystanku kliknąć przycisk Trasa przy danej linii.

Mapa z zaznaczoną linią i pojazdami

Aby ukryć linię należy odznaczyć warstwę tras lub odświeżyć okno przeglądarki.

Powrót do strony domowej

WYŚWIETLANIE POJAZDÓW

Aby wyświetlić pojazdy zatrzymujące się na danym przystanku, należy w okienku z informacjami o odjazdach kliknąć przycisk Pokaż kursujące pojazdy. Portal wyświetli aktualne położenia pojazdów wszystkich linii zatrzymujących się na danym przystanku.

Aby wyświetlić pojazdy na danej linii, należy w okienku z informacjami o odjazdach kliknąć przycisk Pojazdy przy danej linii. Alternatywnie można po wyszukaniu linii kliknąć przycisk Pokaż pojazdy znajdujący się w prawym górnym rogu mapy. Portal pokaże pojazdy kursujące aktualnie na danej linii.

Pojazd można kliknąć, aby uzyskać szczegóły realizowanego kursu. Kliknięcie powoduje otwarcie okna ze szczegółami:

Szczegóły pojazdu

Pasażer może tym samym sprawdzić numer pojazdu, numer linii aktualnie realizowanego kursu, najbliższy przystanek i aktualną odchyłkę realizacji od rozkładu.

Powrót do góry

WYŚWIETLANIE KOMUNIKATÓW

Aby wyświetlić aktualne komunikaty dla danego przystanku należy kliknąć przycisk Pokaż komunikaty. Liczba w nawiasie pokazuje liczbę aktywnych komunikatów.

Klikając przycisk Powiązane przystanki lub Powiązane linie można wyświetlić informację, których przystanków lub linii dotyczy dany komunikat.

Powrót do góry

 

© 2013, MUSAT JSC