Back

Home

MENU

Menu główne portalu dostępne jest po kliknięciu przycisku Menu zlokalizowanego w prawym górnym rogu strony.

Menu główne portalu

Powrót do strony domowej

LINIE

Kliknięcie w Linie powoduje otwarcie listy linii w podziale na autobusowe i tramwajowe. Do dyspozycji jest filtr pozwalający na szybkie wyszukanie pożądanej linii. Przeszukiwanie odbywa się według numeru linii.

Lista linii

Kliknięcie linii powoduje wyświetlenie przystanków na tej linii. Klikając w nazwę przystanku podróżny zobaczy rozkład jazdy wybranej linii na danym przystanku.

Przykładowy rozkład jazdy

Podróżny może zobaczyć rozkłady pozostałych przystanków znajdujących się na trasie linii, wyświetlić trasę linii na mapie (link Pokaż na mapie) lub zobaczyć rozkłady pozostałych linii kursujących z tego przystanku (link Pokaż linie kursujące z przystanku).

Pozostałe linie kursujące z przystanku 

Klikając na godzinę odjazdu podróżny zobaczy godziny odjazdów z poszczególnych przystanków. Jeżeli kurs jest aktualnie realizowany i objęty dynamiczną informacją pasażerską, to poza godzinami rozkładowymi portal wyświetli także przewidywane godziny odjazdów rzeczywistych.

Szczegóły kursu z odjazdami rzeczywistymi 

Powrót do góry

PRZYSTANKI

Podobnie jak dla linii, można także wyszukiwać połączenia według przystanków. Służy do tego przycisk Przystanki w menu głównym. Po jego kliknięciu podróżny zobaczy listę przystanków z możliwością filtrowania według nazwy.

Lista przystanków 

Kliknięcie przystanku powoduje wyświetlenie wariantów połączeń linii kursujących z danego przystanku (w obie strony ze wszystkich słupków).

Lista linii kursujących z przystanku 

Kliknięcie danego wariantu spowoduje wyświetlenie rozkładu jazdy.

Powrót do góry

 

© 2013, MUSAT JSC