Back

Line: A 743 (Aug 14, 2020)

Post: 02/Świniowice Osiedle

Stop Time
Świniowice Skrzyżowanie 21:05
Świniowice Osiedle 21:07
Wielowieś Kościelna 21:10
Wielowieś Kościół 21:11
Wielowieś Centrum Przesiadkowe 21:13

 

© 2013, MUSAT JSC